Спиритизъм

Думата „спиритизъм” идва от латинската дума „spiritus”, което означава „дух”. Става въпрос за за духовен свят, който е невидим, но който съществува и проявленията му са явни.
Спиритизмът твърди, че душите на умрелите хора живеят и ние можем да установяваме връзка с тях... Това твърдение е диаметрално противоположно на учението на Библията за безсъзнателното състояние на мъртвите
Спиритистите обаче поддържат тази лъжа и подмамват и други хора да вярват в нея. Но ние трябва да сме наясно, че това твърдение за безсмъртието на душата Е АБСОЛЮТНА ЛЪЖА. Истината за духовния свят е записана в Божието писмо до нас и сега ще я разгледаме, за да стигнем до нея.

Ето един достатъчно ясен текст, че след смъртта си човек нищо не разбира, не знае, нито може да мисли, нито може да чувства или да прави нещо.
„Защото живите поне знаят, че ще умрат; но мъртвите не знаят нищо, нито вече придобиват, понеже и споменът за тях е забравен; още и любовта им, и омразата им, и завистта им са вече изгубени, нито ще имат вече някога дял в нещо, което става под слънцето.
Всичко що намери ръката ти да прави според силата ти, направи го; защото няма ни работа, ни замисъл, ни знание, ни мъдрост в гроба където отиваш. (Екл. 9:5,6,10)

Библейски доказателства за духовния свят

Библията ни дава най-ясната представа за съществуването на духовния свят. Тя твърди, че има два вида ангели. Добрите, които са на страната на Бог и такива, които са зли, наречени демони, коит са на страната на големия лъжец и измамник - Сатана. Демоните обсебват душите на хората, защото те не признават свободната воля на хората. За такива случаи е записано в Марко 3:11; 1 Петр. 5:8; 1 Солунци 2:18; 2 Солунци 2:9. В сатанинското си желание да погубят колкото може повече хора, демоните използват хитрости и измами, като стигат до там да приемат светъл и невинен вид, като се представят на добри ангели, за да подмамят хората. Понякога, за да имат успех в лъжите си, те приемат образа на нашите починали близки... 
Апостол Павел във Второто си писмо до Коринтяните 11:14 твърди как сам Сатана се преправя на светъл ангел, за да заблуждава и как в края на времето ще се опита да имитира Второто пришествие, като ще се появява на различни места по Земята в образа на Христос. Той ще се опита да подмами дори истински вярващите да приемат думите му. Ще твърди, че е променил закона и че хората трябва да се покланят вече на Бог в неделя, а не в събота, като аргумента ще е, че Исус е възкръснал в този ден. Милиони ще бъдат измамени и заблудени! Затова, ето предупреждението за края на времето...

ЗАПОМНЕТЕ: 
Когато Христос дойде при Второто пришествие, кракът Му няма да стъпи на Земята! 
1 Солунци 4:17 казва: „Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите, които са вярвали в Христос ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа ВЪВ ВЪЗДУХА; и така ще бъдем всякога с Господа.“

Древен спиритизъм

Един древен библейски доклад за първия еврейски цар Саул, ни разказва за една такава среща с духовните сили. Случаят е уникален и е записан в 1 Царе 28 глава, където след като цар Саул е отказал да послуша Бог, се обръща към запитвачка на зли духове (врачка). След тази среща краят на първия еврейски цар е сигурен! Демонът, явил се във лицето на древния пророк Самуил му казва, че ще умре и на следващия ден царят умира заедно със синовете си.
В докладите в други Библейски книги, а и историята го доказва, че в миналото хората са били до толкова заблудени идолопоклонници, че са стигали до там да пренасят в жертва на демоните дори собствените си деца. Което е било омразна гледка и Бог никога не е харесвал това да се случва!!! (Виж Езекил 23:36-39) Ето какво е записано във Второзаконие 18:10-13:
„Да не се намира между тебе някой, който да прекара сина си или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател или омаятел, никой баяч, запитвач на зли духове, врач, или запитвач на мъртвите; защото всеки, който прави тези неща е омразен на Господа... Съвършен да бъдеш пред Господа, твоя Бог!“

Съвременен спиритизъм - Сестрите Фокс

През 1848 г. семейство Фокс се нанася в новозакупената си къжа в Хайдсвил, щата Ню Йорк. Три месеца по-късно двете момичета – Маргарет (на 15 години) и Кейт (на 11 години) започват да чуват странни почуквания. Къщата има славата на обитавана от духове, но сериозните проблеми започват с идването на семейсвто Фокс. На 30 март 1848 година Кейт влиза в диалог с призрачните шумове, щракайки с пръсти в отговор на почукванията. Включват се към нея сестра й Маргарет, а след това баща им подлага на разпит невидимото присъствие. Много скоро момичетата загубват всякакъв страх в оживените си контакти с този дух, а слуха за тях бързо се разнася. Година след това те са поканени да направят публична демострация в Рочестър. Преминала с небивал успех, тя е последвана от рекламна обиколка, в полза на новото спиритическо движение. Поканата е отправена от по-голямата им сестра Лиа, която също се оказва медиум. Естествено обаче момичетата публично са обвинени в шарлатанство и служене на дявола. През лятото на 1850 година те стигат в Ню Йорк, където предизвикват фурор.  По това време се появяват и техни конкуренти, и от двете страни на Атлантика се появяват редица медиуми, които демострират различни явления, включително автоматично писане, преместване на предмети и транс с директен глас, при който демона говори чрез гласа на медиума. Шествието на сестрите Фокс продължава, но на 21 октомври 1888 година Маргарет и Кейт свикват събрание в Музикалната академия в Ню Йорк. Пред пълна зала Маргарет заявява: „Тази вечер съм тук като един от основателите на спиритизма, за да го разоблича като абсолютна лъжа отначало до край, като едно от най-убедителните суеверия, и като най-зловредното богохулство, известно на света.” В последвалата гробна тишина от цялата зала започват да се чуват почуквания. „Всичко това е трик!”, извикала няколко пъти г-жа Кейн сред смутени ръкопляскания.
Това събитие не слага край на спиритизма. След година двете сестри се отказват от заниманието си, а Маргарет го обяснява с натиска, оказан върху тях двете от някои хора, особено от сестра им Лиа и от „личности с висок ранг в католическата църква”, към която тя неотдавна се била присъединила. След време и двете сестри се отдават на алкохол и наркотици, и овдовяват рано, като до края на живота си твърдят, че са казали истината, когато са направили самопризнанието си. Въпреки това, спиритизмът продължава да се развива.
Всички факти говорят за появата на полтъргайст (демон). Учудваща е обаче наивността, с която обществото приема всякакви такива "чудеса" без да се интересува от техния произход.

Сатанински измами

Светът е арена на две духовни сили - Бог и Сатана. Битката е за живота на нас хората. Поради ограничените познания и възможности на човека, някои факти и явления, произхождащи от Сатана и демоните се приемат като чудеса, като чиста монета, като проява на "добрата" сила.
Когато преди 2000 години Исус дойде на Земята, Той го направи от любов към страдащото човечество, за да ни покаже, че ни обича, да ни даде информация, за да ни спаси от измамите на дявола и вечната гибел. По време на мисията Си за облекчаване страданията на хората, Той правеше чудеса - лекуваше, възкресяваше, възстановяваше, но никога не правеше нещо, с което да се самоизтъкне, да задоволи нечие любопитство или да създаде измамна сензация (виж Мат. 12:38,39). 

Дяволът от своя страна, също може да прави „чудеса”. Той обаче ги прави само с една единствена цел: да заблуди, да подведе в погрешно учение,  да унижи, да погуби. В Райската градина, давайки на змията способност да говори, той привлече вниманието на Ева към забраненото дърво и я подлъга да се усъмни в думите на Бог. (Бит. 3:1-5) В Египет Сатана чрез магьосниците се противеше на Мойсей, а чрез него и на Бога, заблуждавайки хората, че магьосниците също могат да правят подобни чудеса като Мойсей. Всъщност това отново беше сатанинската измама.
Същото става при всички спиритически сеанси. Не се явява душата на умрелия, а демон, който може да имитира гласа, почерка и личностните характерни детайли от живота на починалия, защото вече го е виждал и познава живота му много добре.

В Марко 1:23-26 четем за една среща на Исус с човек, обладан от демон. Тук Спасителят се обръща към втора, съзнателна личност вътре в самия човек, която принуждава обсебения да говори това, което той не иска. Но Исус го смъмра, казвайки: Млъкни и излез от него!“ (Марко 1:25)
Ето Божият ясен съвет в Исая 8:19,20: „И когато ви рекат: Допитвайте се до запитвачите на зли духове, и до врачовете, които шепнат и мърморят, тогава отговорете: Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог? Ще прибегне ли при мъртвите заради живите? Но нека прибягнат при закона и при свидетелството! Ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях.”
Истините, които касаят живота ни можем да намерим единствено в Библията. Ето защо всеки човек трябва да се допитва единствено до нея по въпросите за невидимия свят.


В нашия съвременен свят, където властва предимно теорията на науката, хората изпитват нуждата да вярват в нещо. Отхвърляйки Бог, не ни остава нищо друго, освен да вярваме в измислици. Като цяло науката твърди, че дава адекватни отговори на много въпроси, които хората задават. Но това не е съвсем вярно. Някои учени вече доказаха, че животът на нашата планета не е по-стар от 10 000 години и че хората и денозаврите са живели по едно и също време. (виж тук
Теорията на Дарвин за Еволюцията и произхода на човека и видовете, вече е сериозно оборена. Хората обаче продължават да вярват в тези измислици. Интересно, колко по-лесно е да вярваш в лъжи, отколкото да повярваш на Истината, записана в Библията. 

Заключение

Библията твърди, че мъртвите не знаят нищо и не придобиват нищо, защото тяхното съществуване във всякакъв смисъл е прекъснато до Второто пришествие. Тогава, защо се вярва, че Дева Мария може да помага, та хората й се молят и се надяват да им помогне? Каква огромна заблуда!!! 

Защо не се молят на Исус, който единствен може да спасява? 
"Защото няма под небето друго име, дадено на човеците, 
чрез което трябва да се спасим.(Деяния 4:12) 


Защото нито Дева Мария може да помага, нито който и да е канонизиран от църквите "светия"; нито дори Енох или Илия, за които Библията твърди, че са взети живи на небето, могат да помогнат за нашето спасение и духовни проблеми!

Всички гадатели, екстрасенси, врачки и врачове са медиуми на Сатана! 
Спомнете си за Джуна, спомнете си за Ванга! Такива неща като хороскопи, астрология, гадаене на кафе, на карти Таро, гледане на ръка, номерология, суеверия и какво ли още не, всичко това са измислици на демоните и нямат нищо общо с истината и с Бога!!! Всички, които се подлъгват по тези лъжи става проводници на нечиста сила в този свят, която заблуждава, унижава и унищожава! Всички такива медиуми на Сатана, гадатели и врачки са били избивани с камъни по времето на Божието ръководство над древния Израел. Така Бог е успявал да изтръгне злото от корен поне всред един от народите на Земята, именно защото Му е пукало за този свят!!!
Днес има толерантност в обществото, но не бива да има толерантност в нашия личен живот! Не бива да допускаме и най-малкия флирт със злите сили, защото това може да коства живота ни!