неделя, 2 август 2015 г.

10. Истината за края на света

Ето кратка хронология на последните събития, които ще се случат в края на човешката история.
В този случай, ще дам по-големи подробности за това, което предстои!

Двата звяра

В описаните събития от Откровение 13 глава ясно се виждат две световни сили, борещи се срещу Божия народ. Именно затова в Библията те са наречени зверове. Едната е религиозна, а другата е политическа световна сила.
Според характеристиките, с които са описани тези сили, можем да направим недвусмислени изводи, че това са Ватикана и САЩ.

Според текстовете в 13 глава, тези две сили ще се обединят, за да наложат закони на света, с които ще потъпчат свободата на съвестта на хората съвсем безцеремонно. Ватикана ще се опитва и ще успее да обедини всички религии, за да може да властва над целия свят.
Ние хората сме позволили този свят да стане територия на дявола и той няма лесно да пусне плячката си. Ако не всички хора, които са на високи постове, то почти всички имат амбицията да са владетели над другите. Не за да бъдат благодетели, а за да се облагодетелстват.
(Ако ви интересува повече тази тема, можете да прегледате това видео: Лъжата, в която живеем)

И така, САЩ (която се роди като протестантска държава) и Ватикана ще променят така законите, че ще наложат насилствено поклонение на хората против съвестта им.
Внимание! 
НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА НАЛАГА СВОЯТА ВОЛЯ НА ДРУГ ЧОВЕК!
Това е накърняване на свободата на съвестта! Това Бог НЕ ГО ОДОБРЯВА!
В началото папата ще говори съвсем внимателно и ще препоръчва спазване на неделята.
Предлагам на вашето внимание някои клипове, като доказателство на това твърдение.
Можете да обърнете специално внимание на това как папата изопачава Библията и как вкарва в заблуда хората с неверни твърдения.
Атаката се засилва

След време обаче, ще бъде издаден закон, с който всеки човек ще бъде ЗАДЪЛЖЕН да почива в неделния ден. Всеки, който се противи на тази заповед ще бъде обявяван за анархист и предател на папската власт. Ще бъде неправилно обявяван за противник на Бога! Към него без основание ще се подхожда като към отявлен престъпник и грешник, без право на глас и на справедлив съд, точно така, както беше осъден Христос! Ще бъде обвиняван, че не спазва гражданските закони, че руши реда в държавата и подбужда другите хора към същото; поради което папството ще казва, че "ще дойдат наказания от Бога заради неспазването на неделята".

Сатана ще предизвика в природата да стават големи чудеса и знамения, за да потвърди думите на папата. "Мъртви" хора ще се явяват (които всъщност са демони в човешки образ) и ще казват, че неделята е осветения от Бога ден... А това е ЛЪЖА!
Най-накрая самия сатана ще се представи в образа на Христос (2 Коринтяни 11:14), като ще казва, че Божият закон е променен. Всички ще си мислят, че това наистина е Христос. Той ще говори като Христос, ще "лекува" като Христос, ще повтаря някои от поученията на Христос. Всичко това ще бъде направено с цел да се заблудят хората и да бъдат вкарани в истински бунт срещу Бога и Неговия закон.
Нека обърнем внимание на думите на Христос, където Той казва как всъщност ще се завърне втори път:

Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, 
така ще бъде пришествието на Човешкия син! (Матей 24:27)

Всички ще го видят! Така че, ако ви кажат, че Христос е някъде на Земята, НЕ ВЯРВАЙТЕ!

Сатана ще прави тези измами, за да заблуждава хората и да ни накара да нарушаваме Божия закон. В него ясно пише (виж таба "Божия закон"), че почивният ден е СЪБОТА, а не неделята. Неделята е ПЪРВИЯТ ден от седмица. А Бог е ЗАПОВЯДАЛ да се спазва СЕДМИЯТ ден, който е СЪБОТА! Това е НЕГОВИЯТ свят ден! (Изход 20:10)

Съботата е направена за човека... Така че Човешкия син е господар на СЪБОТАТА. (Марко 2:27,28)

И не мислете да казвате, че в Новия Завет съботата е сменена с неделя, защото никъде в Библията няма основателно доказателтсво за това, нито пък Христос е казвал нещо по този въпрос! Нито апостолите са казвали нещо по този въпрос!

И така, всеки човек, който не спазва неделята, ще бъде НЕСПРАВЕДЛИВО обвиняван, че не спазва папския ден за поклонение, че не се подчинява на тази религиозна и политическа власт. А всеки, който го спазва, всъщност ще се покланя на фалшив ден, който папството е обявил за собствен (езически ден на слънцето), различен от Божия ден. Някои ще се почувстват принудени да направят това с цел да запазят живота си и живота на семейства си (не че вярват на папата или в Бог), а други всъщност ще повярват искрено на тези лъжи. Те всъщност приемат, както пише "белег на челото си, или на ръката си, и ще пият от виното на Божия гняв." (Откровение 14:9,10).

Ще бъдат издадени закони, с които ще се наказват хората с лишаване от купуване и продаване на стоки и храна, така че да бъдат принудени да се поклонят на папата. Ще бъдем принуждавани със сила да се подчиняваме на тези измислени закони, които Бог не е давал никога! Тези две сили не правят всичко това от чиста съвест и с любов към Бога, но защото искат да осъществят своите егоистични интереси тук на земята - нов световен ред, в който те да са господарите. Те няма да търпят никой, бил той и Бог, който да им противоречи или да им пречи да осъществят своите гнусни планове.

Тези закони всъщност ще осъществят падението на САЩ като нация.

(Повече информация по тази тема, свързана с намесата на папството в историята този свят, можете да намерите в книгата "Готов ли си?"
Книгата можете да свалите от следния линк: Готов ли си?)

Каква е развръзката на Великата борба?

Когато всичко това започне да става, Господ ще се намеси драстично в ежедневието на нашата планета. Той ще покаже болезнено, че не одобрява всичко това, което се случва! Сам ще нанесе поражения, с които ще накара хората да се замислят и да вземат решение на коя страна да застанат, преди да е станало твърде касно за живота на всички ни. Ще покаже, че доброто му отношение, което Той е имал до сега към нас и ни е търпял, сега вече е прекратено като цяло към света, и остава само към отделни личности, които все още не са взели решение.
Тогава Земята ще бъде така наранена, че никога повече няма да може да се възстанови.
И все пак това ще са само предупреждения към нас.
Ако и след тях не се променим, и ако продължим да живеем в греховете си, Той повече няма да търпи това и ще излее над нечестивите своите унищожителни съдби.
Двете сили САЩ и Ватикана ще бъдат съсипани, и всички живи ще видят това!

Какво остава за нас, вярващите?

Бог е дал обещание на Своя народ и е казал, че възмездие ще има над тази сатанинска организация. Тя ще бъде съсипана, защото противоречи грубо на Неговата воля.
Така че нека внимаваме за тези събития, и нека се молим да бъдем силни и смели, когато срещнем тази опозиция! Бог ни обича и няма да ни остави!!! Той ще се грижи за нас в огъня на изпитанието, и ясно ни дава обещание:

Който устои докрай, той ще бъде спасен! (Матей 24:13)

Нека да имаме мир в тези времена, че Бог ще се погрижи нежно за нас. Или дори, ако Той допусне нещо да се случи с нас, то възкресението ни за вечен живот ще е сигурно, защото сме обикнали Бог, доверили сме Му се и сме Му били верни до край!
Нашата мисия в тези дни е описана в тези два стиха:

Идете и научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко, каквото съм ви заповядал! 
И ето, Аз Съм с вас, през всичките дни до свършека на света! (Матей 28:19,20)

И така:
Бойте се от Бога и въздайте слава на Него, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на този, който е направил небето, земята, морето и водните извори! (Откровение 14:7)

Запомнете: Бог ще порази злото точно, когато то е най-силно!
Така че, нека да очакваме Спасението от Бога и да се насърчаваме с Божията любов и грижа.
И никога да не забравяме, че Той бди над нас! Той заслужава нашето доверие!
Нека изчистим сърцата си от всеки грях и неверие, и да бъдем чисти пред Него винаги!

Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето. Но заради нас търпи, за дълго време, защото не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние! (2 Петрово 3:9)

В момента, Господ Исус Христос е в небесното Светилище. Сега е ден на съд, решава се нашата съдба. Ето защо е толкова важно ВСЯКО РЕШЕНИЕ, КОЕТО ВЗЕМАМЕ!
Нека да помним това, и нека всичко, което правим, да го правим с любов към Бог и към хората и за слава на нашия Създател, Творец и Изкупител!

За насърчение, можете да прочетете този Псалом:
Псалом 91