четвъртък, 19 август 2010 г.

6. Измамна институция

Нека започна с едни стихове записани в 2 Солунци 2 глава.
Там пише така:

1. А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него молим ви, братя,
2. да не се поклащате лесно от здравия разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било от слово, или от послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е настанал денят на Господа.
3. Никой да не ви измами по никакъв начин; защото това няма да стане, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта,
4. който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, щото той седи [както Бог] в Божия храм и представя себе си за Бог.
5. Не помните ли, че когато бях още при вас, аз ви казах това?
6. И сега знаете, какво Го възпира, да не се открие в своето си време.
7. Защото оная тайна, сиреч, беззаконието, вече действува, но само догдето се отмахне отсред оня, който сега я възпира;
8. и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си,
9. този, чието идване се дължи на действието на сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса

10. и с всичката измама на неправдата, между ония, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят.

Обърнете внимание на 4-ти стих, където пише, че този човек стои в Божия храм и представя себе си за Бог и се превъзнася над всички. Също така изисква поклонение от всички и съобразяване с неговите правила и разпоредби.
Помислете по този въпрос, за кой човек знаете, че отговаря на това описание.
Сега нека отворим Библията на последната книга от Библията и да видим друго описание на същата иснституция, която е изисквала поклонение, и която се е превъзнасяла на всички на Земята.
Нека отворим на Откровението на Иоан - Глава 17.

1 И дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши та поговори с мене, казвайки: Дойди, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води;
2 с която блудствуваха земните царе, и земните жители се опиха от виното на нейното блудствуване.
3 И тъй, той ме заведе духом в една пустиня, гдето видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше седем глави и десет рога.
4 Жената бе облечена в багреница и червено и украсена със злато, със скъпоценни камъни и с бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мръсотии и с нечистотиите от нейното блудствуване.
5 И на челото й имаше написано това  име: Тайна; великий Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята.
6 И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици; и като я видях, зачудих се твърде много.
7 Но ангелът ми рече: Защо се зачуди? Аз ще ти кажа тайната на жената и на звяра, който я носи, който има седемте глави и десетте рога.
8 Звярът, който си видял, беше, но го няма; обаче, скоро ще възлезе из бездната и ще отиде в погибел. И земните жители, всеки, чието име не е написано в книгата на живота от създанието на света, ще се зачудят, когато видят, че звярът беше и го няма, но пак ще дойде.
9 Ето разумното значение на това : Седемте глави са седем хълма, на които седи жената;
10 те са и седмина царе, от които  петимата паднаха, и единият сега е, а другият още не е дошъл, и когато дойде, трябва само  малко да постои;
11 и звярът, който беше и го няма, той е осмият цар , който е от седемте, и отива в погибел;
12 и десетте рога, които си видял, са десет царе, които още не са получили царска власт , но за един час получават власт като царе заедно със звяра;
13 те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт;
14 те ще воюват против Агнето, но Агнето ще ги победи, защото е Господ на господарите и Цар на царете; тоже и ония, които са с Него, ще победят, които  са звани, избрани и верни.
15 Каза ми още: Водите, които си видял, гдето седи блудницата, са люде и множества, народи и езици.
16 И десетте рога, които си видял, те и звяра ще намразят блудницата, и ще я направят пуста и гола, и ще изядат месата й, а нея ще изгорят в огън.
17 Защото Бог тури в сърцата им да изпълнят Неговата воля, като действуват единомислено и предадат царската си власт  на звяра, докато се сбъднат Божиите думи.
18 И жената, която си видял, е големият град, който царува над земните царе.

Жената в Библията символизира църква - религиозна сила, организация с религиозна цел.
Ако Библията нарича една жена "блудница", това означава, че тази жена не отговаря на Божиите критерии за чистота и святост. Тази религиозна сила се е отказала от своя "съпруг" - Господ, отрекла се е от него, изневерила Му е и е започнала да му изневерява.
Замислете се, и се опитайте да се сетите, коя велика религиозна сила познавате, известна на целия свят и опитваща се да царува над всички държави и над земните царе?1 коментар: