сряда, 18 август 2010 г.

5. Кратка хронология на събитията

Вярвате или не, идва ново царство с нов порядък и всички ние трябва да се приготвим за него. В небето един ден, който не е много далече, ще бъде взето решение нашият спасител Исус Христос да установи своето царство на земята и в Библията пише, че в него не влизат крадци, лъжци, убийци, прелюбодейци и всички онези, които вършат мерзости и лъжат.

Готови ли сме за такъв социален ред? Защото ще бъдем поканени да се присъединим и да споделим с всички спасени вечния живот...

Бог знае, че когато предлага завет, целта Му е хората да го изберат, да Му повярват и да живеят. Но Земята до онова време, когато ще стане това, ще остава място, където вилнее княза на този свят - Луцифер (Сатана). Той няма така лесно да позволи хората да се обърнат към Бог разбирайки истината, затова ще направи всичко възможно да попречи на истината да стигне до хората. Господ обаче ще се погрижи чрез поредица от събития да разруши всичко, което пречи на това, хората да осъзнаят Божията милостива покана. На Земята Сатана ще движи големи сили, чрез които всички ще бъдем принуждавани да живеем по определен начин! Съществуват държавни, политически, военни и религиозни сили, които са контролирани от този демон на войната, и той не ще допусне така лесно хората да правим свободен избор.

„Но Божието царство насила се взема, и които се насилят, го грабват.” (Матей 11:12)

Затова Бог чрез поредица от събития ще разтърси нашия свят. Ще бъде толкова драматично, че всяка душа ще се притесни за живота си – от бедния до богатия, от невярващия до вярващия, от лошия до добрия.
Тези събития са описани в Библията, в книгата „Откровение на Йоан” с тръби. Тръбите са символ на това, че сякаш с тях Бог се опитва да привлече вниманието на хората. Човечеството ще осъзнае, че тези съдби завинаги ще проебразят живота на земята, и ако продължат, човешкият род ще изчезне. Един ден, когато дойдат тези съдби, светът никога повече няма да е същия, какъвто е сега. Ще бъдем изправени пред време, което никога не е съществувало на Земята. Бог ще допусне разрушаването на нашата планета, защото предвижда да се случи пресяването на живите. Тези събития ще сполетят земята свръхестествено.

В онова последно благодатно време, всеки ще трябва да направи своят избор – ЗА или ПРОТИВ Бог.
Точно тогава малка група верни на Бог хора ще излезе с вест, човечеството да се БОИ от Бога и да се преклони пред Него, който е сътворил всичко на Земята.
Тогава ще избухнат с всичка сила спиритическите явления. Сатана и демоните му, в образа на починали хора, ще излязат пред хората с лъжи, за да измамят всички. Ще се правят на светии и на починали хора и ще се опитат да имитират благочестие и набожност... Ще твърдят, че Божия закон е променен и вместо съботата, трябва да се спазва неделята като почивен ден. Най-накрая Сатана в образа на Христос ще се опита да имитира и Второто пришествие. Целта на тези демонични пълчища ще бъде да заблудят дори ако е възможно и вярващите в Бога хора и знаещите истината.
Свиренето на тръбите в книгата Откровение означава, че е дошло времето Земята да се върне на оригиналния си събственик, и в първоначания си непокварен облик. Те искат да предупредят мъжете и жените по целия свят, че сегашното царство с този порядък, с тази властелини, с тези корпорации, политически, военни, религиозни сили, каквито познаваме днес, ще премине и ще дойде Божието царство. Земята ще бъде реституирана и ще стане притежание на оригиналния си собственик – Исус Христос, който я спечели за Своя чрез смъртта на Голготския кръст.

А всички ние трябва да се приготвим за това велико събитие!


Запознайте се с истината от Свещеното писание, за да устоите в онзи ден!
Божието царство наближава!


Няма коментари:

Публикуване на коментар