Съботна почивка

Нека да прочетем в началото стиховете, записани в Евреи 4 глава. ( Евреи 4:1-11)


1 И тъй, понеже ни остава обещание да влезем в Неговата почивка, нека се боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея. 
2 Защото на нас се донесе едно благовестие, както и на тях; но словото, което те чуха, не ги ползува, понеже не се съедини чрез вяра в ония, които го чуха. 
3 Затова ние, повярвалите, влизаме в тая почивка; както рече Бог: "Така се заклех в гнева Си: Те няма да влязат в Моята почивка"; ако и да са били свършени делата Му още при основаването на света. 
4 Защото някъде си е говорил за самия ден така: "И почина си Бог на седмия ден от всичките Си дела"; 
5 а пък на това място: "Няма да влязат в Моята почивка". 
6 И тъй, понеже остава да влязат някои в нея, а ония, на които от по-напред се благовести, не са влезли поради неверието си, 
7 затова Той пак определя един ден, "днес", като казва толкоз време по-после чрез Давид, както вече казахме: "Днес, ако чуете Неговия глас, Не закоравявайте сърцата си". 
8 Защото, ако Исус Навиев беше им дал почивка, Бог не би говорил след това за друг ден. 
9 Следователно, за Божиите люде остава една съботна почивка. 
10 Защото оня, който е влязъл в Неговата почивка, той си е починал от своите дела, както и Бог от Своите Си. 
11 Затова нека се постараем да влезем в тая почивка, за да не падне някой в това, да дава същия пример на неверие.


Както пише в 8 стих, ако Исус Навиев беше дал почивка на евреите, като ги въведе в обещаната на Авраам земя, Бог наистина не би говорил за "друг ден".
Но Бог говори за друг ден! За какво тогава става въпрос?


Исус Навиев, даде почивка на евреите, като им помогна да се заселят в обещаната земя. Това беше тяхната физическа почивка от 40 годишните скитанията в пустинята и най-вече спасението от робството в Египет - тази идолопоклонническа страна. Исус Навиев беше човека, който бе верен на Бог и който като водач, помогна целия народ да се настани там – в земята, която Мойсей видя с очите си, но не влезе в нея.


Ако погледнем по-задълбочено в стиховете, ще видим, че се прокрадва идеята за нещо друго, много по значимо от обикновена физическа почивка. 
Тук става въпрос за състояние на духа... Състояние, в което Бог очаква да влезем и да го имаме постоянно в себе си!!!


Състояние на духа


Бог споменава за евреите, че те НЕ са успели да влязат в "Неговата почивка" поради неверието си: "Така се заклех в гнева Си: Те няма да влязат в Моята почивка." (3 стих)
Това означава, че в Божията почивка могат да влязат единствено хора, които са истински вярващи!!! Това е състоянието на духа, за което стана въпрос по-горе.
Именно затова Бог отправя един призив, още веднъж и още веднъж докато все още имаме шанс да Го приемем: "Днес, ако чуете Неговия глас, НЕ закоравявайте сърцата си!" (7 стих).
Но какво означава израза "съботна почивка"?

Съботна почивка

Последната част от 3 стих ни подсказва нещо и ни праща в Битие. Става въпрос за Сътворението - 6-те работни дни, в които Бог организира нашата планета.
Представете си Го как твори! Той поема една абсолютно пуста планета и започва да я облагородява, да я подготвя за живот. Бог планува да създаде живот на нея! И започва!


Първи ден - Бог създава светлината, чрез която отделя деня от нощта и по този начин създава времето - цикъла "денонощие". Обърнете внимание на думите: "И Бог видя, че беше добро!"
Втори ден - Бог създава простора - въздушното пространство, наречено атмосфера.
Третия ден - Бог разкрива сушата, където ще се живее. И отново се споменават думите: "И Бог видя, че беше добро!"
Четвъртия ден - Бог поставя небесните тела, за да определят и друга цикличност, която Той иска да има. Какъв е коментара? "И Бог видя, че беше добро!"
И така нататък, и така нататък...
Обърнете внимание, че всичко което Бог прави е добро! Този коментар не е случайно записан там.


Той се раздава, Той дава най-доброто от Себе Си, най-доброто, на което е способен! Влага цялото Си сърце в работата Си! И понеже Той е Бог, прави нещата напълно съвършени! 
Когато погледне това, което е създал, Той е напълно УДОВЛЕТВОРЕН! Напълно е УДОВЛЕТВОРЕН от Себе Си!
И така, във всеки от дните: от неделята до петъка включително - коментара в Битие 1 глава е един и същ. Всичко, което Бог е направил е добро и Той е напълно УДОВЛЕТВОРЕН от направеното! Той изпитва задоволство от свършената работа.


И така, идва съботата. Това е денят, за който в Библията се казва, че Бог го е благословил и осветил (направил го е специален). Нека да го прочетем!


"И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил." (Битие 2:2,3)


От Изход 20:10 разбираме, че седмия ден е СЪБОТАТА.


В това 24-часово денонощие Бог си е починал, приключил е работата Си по създаването на живота на планетата с всички най-малки подробности и е гледал със задоволство на това, което е създал всеки ден - напълно УДОВЛЕТВОРЕН от направеното! Съботата е денят, в който Той е спрял и се е наслаждавал на работата Си свършена преди това! (виж края на Евреи 4:3) Съботата е ден, в който Твореца да общува по специален начин със Своето творение.


Тогава Бог решава, че всички хора, които по същия начин като Него са преминали през седмицата си, ще имат нужда от този ден - съботата, в която да си починат по примера на Бог, УДОВЛЕТВОРЕНИ от делата си, свършени разбира се с БОЖИЯТА ПОМОЩ. Именно затова Той определя този ден за човека, знаейки, че и човека ще има нужда от този ден, за да си почине от делата си така, както и Бог от Своите Си.


"Защото сме Негово творение, 
създадени в Христа Исуса за добри дела, 
в които Бог отнапред е наредил да ходим." (Филипяни 2:10)


Истинските християни са напълно удовлетворени от това, което с Божията помощ са направили през изминалата седмица.
Те са проявили вяра, доверили са се на Бог и Той със Своята помощ им е подарявал успех всеки ден, като внимателно ги е водил във всичките им дела.
Те са дали всичко от себе си, но и Бог е допълнил това, което не им е достигало!
От неделя до петък, всичко, което християните са направили е било одобрено от Бог. За тези хора Бог може да каже, че влизат в Неговата почивка - духовното състояние на проявена вяра и доверие в Бога! Те не са закоравили сърцата си както евреите, измрели в пустинята...


Физическата събота

Това духовно състояние на вярващия човек има и реален физически израз и той е точно определен от Бога!
Това е точно 24-часовото денонощие, в което човек да спре работата си и да се обърне с благодарност, признателност и преклонение към Този, който през цялата седмица го е водил, за да свърши най-доброто!!! 
Човек е признателен на Бог и желае да му отдели точно този ден като физически израз на своето вътрешно духовно удовлетворение.
Съботата е ден за ПОКЛОНЕНИЕ на Твореца, на Спасителя! Онзи, Който всеки час и всеки миг работи в нас, за да изработи спасителна вяра, сила, воля, убеждение, себевладение и любов със силата Си, за да ни направи достойни за Своето Небесно царство... Той е Този, Който заслужава нашата обич, доверие, благодарност и признателност!!!


Непочитането на този определен от Бога ден говори за безотговорно и несериозно отношение към Твореца и Изкупителя на душите ни. Такъв човек ще сподели съдбата на евреите, които поради коравосърдечието и твърдоглавието си оставиха своите трупове в пустинята, пътувайки към обещаната добра земя. Те не получиха нито физическа, нито духовна почивка в живота си.

Съботата в Новия Завет


Имаме ли аналогия в Новия завет на тази "съботна почивка", описана в Евреи 4 глава?
Припомнете си, че Исус беше съвършен в делата си. Когато обикаляше страната, с Божията сила и помощ лекуваше болни, прокажени, обладани от демони... и цели села са били изправени на крака именно, защото Той е минал от там и е подарил здраве и живот на всички!
Обръщали ли сте внимание кога си почина Той? Почина си в събота!
Нашият възлюбен Спасител - Божият Син увисна мъртъв на кръста с думите "Свърши се!" (виж отново края на Евреи 4:3)
Бяха ли съвършени делата Му на земята? Бяха. Той изпълни перфектно мисията си.
Божият Син си почиваше в гроба в съботния ден.
Това беше най-тежката и мрачна събота не само за Земята, но и за цялата Вселена! Смъртта и грехът разделиха Бог Отец и Неговия Син Исус Христос! Но не завинаги!
Отец не оставил нещата така. Той изпратил мощния архангел Гавраил, който отворил запечатания гроб и извикал със силен глас: "Сине Божий, излез! Твоят Отец те вика!"
Няма сила, която да задържи живота в гроба, когато Бог го извика!


"И така, понеже ни остава обещание да влезем в Неговата почивка, 
нека се боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея.
Защото оня, който е влязъл в Неговата почивка, 

той си е починал от своите дела, както и Бог от Своите Си.
Затова нека се постараем да влезем в тая почивка, 

за да не падне някой в това, да дава същия пример на неверие." (Евреи 4:1,10,11)